INTERFAZ PRINCIPALscreenshot-021016-210602

VENTANA DE CREACIÓN/EDICIÓN DE LA PARRILLA MUSICAL

Screenshot - 200316 - 17:54:39

VENTANA DE PAUTAJE DE COMERCIALES

Screenshot - 200316 - 17:57:19

VENTANA DE PAUTAJE DE EVENTOS EN MINUTO EXACTO

Screenshot - 200316 - 17:57:51

VENTANA DE REPORTE DE AUDIOS EMITIDOS

Screenshot - 200316 - 17:59:48

VENTANA DE CONFIGURACIÓN G-RADIO